เสริมทักษะภาษาไทยไปกับครูนุ่น


การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กรกฎาคม 18, 2009, 9:52 am
Filed under: Uncategorized

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
     เป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ของผู้เขียนโดยผ่านผู้อ่านไปยังผู้ฟัง การอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ดีจะต้องออกเสียงคำในภาษาไทยถูกต้องชัดเจน รู้หลักการอ่านและมีทักษะในการอ่านจึงจะสามารถอ่านได้อย่างไพเราะ ถูกต้อง คล่องแคล่ว ก่อให้เกิดภาพพจน์ ได้รส ได้อารมณ์
       
การอ่านออกเสียง
      มีความมุ่งหมายประการสำคัญเพื่ออ่านออกเสียง คือเน้นการเปล่งเสียงว่าดังขนาดไหน
ถูกต้องหรือชัดเจนทำให้ผู้ฟังเข้าใจหรือไม่ อ่านได้ถูกจังหวะ วรรคตอน คล่องแคล่ว และเกิด
อารมณ์เพลิดเพลินเพียงใด ส่วนการที่ผู้อ่านจะจับใจความหรือเข้าใจเรื่องถือว่าเป็นความประสงค์อันดับรอง        หลักการอ่านร้อยแก้ว
    1. ออกเสียงอ่านอย่างเสียงพูดธรรมดา
    2. อ่านด้วยจังหวะธรรมดาไม่เร็วหรือช้าเกินไป
    3. อ่านถูกต้องตามวรรคตอน
    4. ออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนพอสมควร
    5. ออกเสียงหนักเบาให้เหมาะแก่เรื่อง

 

About these ads

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %sติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: