เสริมทักษะภาษาไทยไปกับครูนุ่น


การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กรกฎาคม 18, 2009, 9:52 am
Filed under: Uncategorized

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
     เป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ของผู้เขียนโดยผ่านผู้อ่านไปยังผู้ฟัง การอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ดีจะต้องออกเสียงคำในภาษาไทยถูกต้องชัดเจน รู้หลักการอ่านและมีทักษะในการอ่านจึงจะสามารถอ่านได้อย่างไพเราะ ถูกต้อง คล่องแคล่ว ก่อให้เกิดภาพพจน์ ได้รส ได้อารมณ์
       
การอ่านออกเสียง
      มีความมุ่งหมายประการสำคัญเพื่ออ่านออกเสียง คือเน้นการเปล่งเสียงว่าดังขนาดไหน
ถูกต้องหรือชัดเจนทำให้ผู้ฟังเข้าใจหรือไม่ อ่านได้ถูกจังหวะ วรรคตอน คล่องแคล่ว และเกิด
อารมณ์เพลิดเพลินเพียงใด ส่วนการที่ผู้อ่านจะจับใจความหรือเข้าใจเรื่องถือว่าเป็นความประสงค์อันดับรอง        หลักการอ่านร้อยแก้ว
    1. ออกเสียงอ่านอย่างเสียงพูดธรรมดา
    2. อ่านด้วยจังหวะธรรมดาไม่เร็วหรือช้าเกินไป
    3. อ่านถูกต้องตามวรรคตอน
    4. ออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนพอสมควร
    5. ออกเสียงหนักเบาให้เหมาะแก่เรื่อง

 

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: